Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедри присвячені розробці прогресивних технологічних процесів, вирішенню питань підвищення продуктивності, якості та ефективності обробки деталей, економії матеріалів та енергії, розробці конструкцій промислових роботів, роторних верстатів, спеціальних передач, елементів гнучкого автоматизованого виробництва. В останні роки все більша увага приділяється дослідженню систем автоматизованого проектування та використанню комп’ютерної техніки у наукових дослідженнях. У цьому напрямку на кафедрі започаткована підготовка фахівців за спеціалізацією: "Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування".

У наукових дослідженнях кафедри активну участь беруть студенти. Це сприяє підвищенню їх фахового рівня, що дозволило багатьом випускникам кафедри зробити професійну кар’єру, а деякі з них захистили кандидатські і докторські дисертації, стали керівниками та провідними спеціалістами різних підприємств і організацій.

© 2022 KNTU