Дисципліни та методичне забезпечення

Навчальні посібники:
1."Захватні пристрої роботів" І.І.Павленко, М.О.Годунко (завантажити)
2."Роботизовані технологічні комплекси" І.І.Павленко, В.А.Мажара (завантажити)

Методичні вказівки (курсові роботи, дипломний проект, магістерська робота):
1.Магістерська кваліфікаційна робота (завантажити)

Дисципліни (лекції, лабораторні та практичні роботи):
ІІД (лекції)
ММТП (лекції)

Робочі програми практики:
1 курс - Навчальна практика (завантажити)
2 курс - Виробнича практика (завантажити)
3 курс - Конструкторсько-технологічна практика (завантажити)
4 курс - Технологічна практика (завантажити)
5 курс - Переддипломна практика (завантажити)
Магістратура 1 рік - Дослідницька практика (завантажити)
Магістратура 2 рік - Наукова практика (завантажити)
© 2022 KNTU