Історія кафедри та спеціальності

Кафедра готує фахівців з таких спеціальностей (спеціалізацій):

«Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування» та «Галузеві технології машинобудування»

Історія кафедри

Кафедра «Технології машинобудування» — є однією з перших випускаючих кафедр, яка створена у Кіровоградському національному технічному університеті в 1962 році. Студенти кафедри отримують якісну підготовку з питань розробки сучасних технологій, обладнання (в тому числі з програмним керуванням) пристроїв та інструментів, промислових роботів, організації та економіки виробництва тощо.

З урахуванням сучасних вимог розвитку виробництва на базі спеціальності відкрита підготовка за спеціалізаціями «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машино-будування» та «Галузеві технології машинобудування», що забезпечує поєднання загально-інженерної та технологічно-виробничої підготовки з широким використанням комп’ютерної техніки при проектуванні різних машин і виробів, виконанням інженерних, економічних та інших розрахунків, з вивченням найбільш поширених програмних продуктів.

Студенти отримують якiсну пiдготовку з питань сучасних технологiй, органiзацiї та економiки виробництва, використання обладнання з програмним керуванням, промислових роботiв, елементарної бази гнучкого автоматизованого виробництва.

Лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням, верстатами з ЧПК, роботами, комп’ютерною технікою та сучасним програмним забезпеченням.

Викладачами кафедри видано 11 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, понад 200 методичних вказівок для лабораторних робіт та курсових і дипломних проектів.На кафедрі працює 9 викладачів, з них: 1 — доктор технічних наук, професор; 7 — кандидатів наук, доцентів; 1 — викладач, 1 — аспірант.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри пов’язані з розробкою прогресивних технологій, комп’ютеризованому їх проектуванню та вирішенню питань автоматизованої підготовки виробництва. Проектуванню конструкцій промислових роботів і елементів гнучкої автоматизації, розробці конструкцій та технологій виготовлення рульових механізмів автомобілів. За результатами наукових досліджень захищено одну докторську та 9 кандидатських дисертацій.

Результати наукових досліджень впроваджені на багатьох підприємствах України.

Кращі випускники кафедри продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі.

© 2021 KNTU